Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 032/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 暹罗万代 ORT H1803yo B NZ G SH 50.5635 薄奇能 克莱门 1 1:01.32PNIL
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - I'M A WAG (IRE)
3 黄金大奖 ORT H73yo BR ARG G SHSB, XNB 50.5601 沃斯特 李卡都 23/41:01.42PWITH SB/XNB
by ORPEN (USA) - SHY DORY (ARG)
6 马上赢 ORT H203yo B AUS G SHSB 50.5652 普拉瑟 陈瀠旺 3SHD1:01.44PWITH SB
by ZOUSTAR (AUS) - ROSEBROOK (AUS)
1 赢神 ORT H2024yo GR NZ G SH 57.5616 高丽雅 邱炳安 421:01.76PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - THE GREY STORM (NZ)
2 炫耀 ORT, PACIF H1323yo CH ARG G SHP 50.5674 S约翰 L黎根 581:03.08PWITH P
by PURE PRIZE (USA) - FORTY EMISARIA (ARG)
莫尔人 ORT H1313yo B AUS G SH 50.5 3 菲特文
by SHAMARDAL (USA) - TRAGIC MOMENT (USA)