Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/08/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 181/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 大漠弯刀 BLINK E1624yo GR NZ H SHB 592 曾伟升 D罗瑾 1 1:01.33PWITH B
by DALGHAR (FR) - GOLD PARK (AUS)
4 蛇王 BLINK H764yo B NZ G SHB, TT, XNB 584 赛鲁 必拿 2NK1:01.37PWITH B/TT/XNB
by NIAGARA (AUS) - BRISHKA (NZ)
1 发言人 BP H1004yo B NZ G SHSB, BP49 641 扎华礼 霍卡 31 3/41:01.65PWITH BP/SB
by ALAMOSA (NZ) - PANTHERA (NZ)
6 金火焰 BLINK H1784yo B AUS G SHB56 636 B伍活 杨克荣 43/41:01.77PWITH B
by MOSSMAN (AUS) - AUTUMNCONCERTO (AUS)
5 期望 BLINK H1614yo CH NZ G SHB 595 谭健聪 杨克荣 51 1/21:02.02PWITH B
by HIGHLY RECOMMENDED (AUS) - MRS. ZOFF (AUS)
3 货真价实 BLINK H1573yo B NZ G SHB 683 罗达 布隆 62 1/21:02.45PWITH B
by ALL TOO HARD (AUS) - LYCHEE (AUS)