Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 164/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 莫尔人 BLINK H1312yo B AUS G SHB 528 陆庚德 菲特文 1 1:01.50PWITH B
by SHAMARDAL (USA) - TRAGIC MOMENT (USA)
2 松鼠特工 PRAC C2915yo B AUS G SHB, TT51 622 施志勇 奥哈拉 23 3/41:02.14
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - AKHMATOVA (USA)
3 黑骑士 PRAC H623yo BR NZ G SHB54 653 顾 伟 乐 邱炳安 31/21:02.21
by SUFFICIENT (NZ) - SABIO LASS (NZ)
7 幸运王者 PRAC H572yo CH AUS G SH 667 纪斯 菲特文 41/21:02.26
by ZOUSTAR (AUS) - FASTER PUSSYCAT (AUS)
1 太极拳 PRAC C835yo B NZ G SHTT50 591 卢扗利 瑞尔士 51 1/21:02.50
by ALAMOSA (NZ) - TRUE BELT (NZ)
6 鸿运高升 PRAC H403yo B NZ G SH 616 高丽雅 奥哈拉 62 1/21:02.91
by ALAMOSA (NZ) - MISS KITT ANN (NZ)
4 认知完整 PRAC E2024yo B IRE M NHBP47 584 祖格拉 赛米 7NK1:02.95
by SO YOU THINK (NZ) - ROSELYN (GB)
5 幕后主脑 PRAC N3008yo B NZ G SHBP37 615 B伍活 许佐扬 8211/41:06.46
by RUSTY SPUR (USA) - MRS BOND (NZ)