Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 164/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 鸿运当头 BLINK E5182yo B AUS C SHB 665 杜奕 陈瀠旺 1 1:01.84PWITH B
by THE FACTOR (USA) - CATERED (AUS)
7 平反 BP H144yo CH NZ G SHBP56 687 顾 伟 乐 伯里奇 21 3/41:02.12PWITH BP
by RIP VAN WINKLE (IRE) - DIAMOND ROCK (AUS)
4 汤姆先生 -B C1314yo B AUS G SHTT47 604 黄敬权 许佐扬 3HD1:02.15PWITH TT
by DYLAN THOMAS (IRE) - JOIE DE LAGO (AUS)
6 玉龙火焰 BP H1653yo B IRE C NHBP63 626 扎华礼 霍卡 41 1/41:02.37PWITH BP
by RED JAZZ (USA) - ANKLESOCKS (IRE)
3 强者 1000V C4934yo B AUS G SHSB, EM49 613 阿沙哈 许佐扬 53 3/41:03.01PWITH EM/SB
by PHENOMENONS (AUS) - LONNY (AUS)
8 玉龙圣岛 NR H1774yo CH AUS G SH 60 628 B伍活 杨克荣 611:03.15PNIL
by ZOFFANY (IRE) - HAVING YOU ON (AUS)
1 达西太子 1000V C2454yo B NZ G SHTT53 601 罗民翰 霍卡 711:03.32PWITH TT
by DARCI BRAHMA (NZ) - OBSESSION (NZ)
隐富时代 1000V R396yo B AUS G SH 50 2 L黎根
by NORTHERN METEOR (AUS) - EASY TEE (USA)