Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 157/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 东山再起 BLINK E3664yo CH NZ G SHB55 596 高丽雅 D罗瑾 1 1:03.33PWITH B
by FULLY FLEDGED (NZ) - OUR FINAL CALL (NZ)
3 我的朋友 1000V H493yo B AUS G SHB 593 祖格拉 邱炳安 221:03.67PWITH B
by MINT LANE (USA) - CARPE JUGULUM (AUS)
7 南方摇滚 BLINK E5172yo BR AUS G SHSR, B54 607 郭炜烘 陈瀠旺 3SHD1:03.69PWITH B/SR
by HUSSON (ARG) - MEL'S POCKET (AUS)
5 博利多 BLINK H954yo B AUS G SHB61 655 顾 伟 乐 邱炳安 4NS1:03.69PWITH B
by AL MAHER (AUS) - INTRALASE (AUS)
2 北赢星 STALL E5222yo BR AUS G SHSB 662 徐汉堡 陈瀠旺 51/21:03.75PWITH SB
by STRYKER (AUS) - LADY DIVA (AUS)
1 世纪之钻 NR H2053yo B USA G NH 56 691 罗达 布隆 61/21:03.81PNIL
by KITTEN'S JOY (USA) - QUEENOFALLDIAMONDS (USA)
4 勃艮高地 BP H1142yo B NZ F SHBP 644 扎华礼 霍卡 71/21:03.88PWITH BP
by BURGUNDY (NZ) - ECLECTIC HEIGHTS (NZ)
黄金矿 BLINK E3063yo B AUS G SHB54 8 布隆
by DENMAN (AUS) - ILTIZAAM (AUS)