Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 154/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 杰米队长 PRAC E1813yo BR AUS G SHSR, SB71 607 祖格拉 李卡都 1 1:00.72
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - CIVITA (AUS)
4 创利多 PRAC C1775yo B AUS G SHSB, B, TT90 694 罗达 M尤索 211:00.90
by MAGNUS (AUS) - SUBPRIME (AUS)
8 威哥 PRAC E1943yo B AUS G SH 58 608 沃斯特 李卡都 3NK1:00.95
by DENMAN (AUS) - BOAT QUAY (AUS)
3 曲率 PRAC E4564yo B AUS G SHTT, XNB80 683 纪斯 菲特文 43/41:01.06
by SNITZEL (AUS) - ORBITING BELLE (AUS)
6 飞天火箭 PRAC E2184yo B NZ G SHEM76 636 莫丹尼 瑞尔士 51 1/21:01.33
by DARCI BRAHMA (NZ) - RUPPERTSBERG (NZ)
2 独赢 PRAC C4264yo B USA G NHWK80 632 文罗 克莱门 61/21:01.38
by TRIBAL RULE (USA) - STACIE'S SMILE (USA)
9 好日子 PRAC C4583yo B NZ G SHB66 639 顾 伟 乐 邱炳安 75 1/21:02.29
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
1 一点点 PRAC E1545yo B NZ G SH 77 631 陈志城 马定贤 82 1/41:02.68
by PER INCANTO (USA) - TAP 'N' GAP (NZ)
5 暹罗蓝钻 PRAC C544yo B NZ G SH 81 615 沙里扎 克莱门 91 1/41:02.90
by SHOWCASING (GB) - QUEENS MOVE (AUS)