Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 154/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 千里眼 BLINK H83yo CH ARG G SHB, TT73 615 沃斯特 李卡都 1 1:00.50PWITH B/TT
by PURE PRIZE (USA) - MISS TESSI (ARG)
1 帝王力宏 1000V W3796yo B GB G NHB, TT, XNB77 601 克希纳 李卡都 21/21:00.56PWITH B/XNB/TT
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
3 无人机 BLINK E5362yo CH AUS G SHB52 663 薄奇能 克莱门 33/41:00.68PWITH B
by GOLDEN ARCHER (AUS) - SHOVELLA (AUS)
2 尼米兹 1000V E1724yo B AUS G SHSB, EM, TT, BR66 582 郭炜烘 伯里奇 41/21:00.78PWITH BR/EM/SB/TT
by READY'S IMAGE (USA) - PELELIU (AUS)
6 弹跳能手 BLINK E5592yo B AUS G SHB49 586 祖格拉 李卡都 53 3/41:01.41PWITH B
by SMART MISSILE (AUS) - FOREST CITY GIRL (USA)
4 中土王国 BLINK H1644yo B USA H NHB63 664 莫丹尼 彼得斯 61/21:01.47PWITH B
by WAR FRONT (USA) - RIVER BELLE (GB)
7 城堡皇后 BLINK W606yo CH NZ M SHB47 637 文罗 奥哈拉 71/21:01.56PWITH B
by THEWAYYOUARE (USA) - MA (NZ)
家宝恩 BLINK, NR H945yo B IRE G NHSB, EM, B, TT67 8 纪斯 菲特文 FWITH B/EM/SB/TT; FRAC; SAT BACK; WD
by FASTNET ROCK (AUS) - PHILLIPPA (IRE)