Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/07/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 151/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 操作员 PRAC H503yo CH AUS G SHB50 665 顾 伟 乐 邱炳安 1 1:02.02
by MINT LANE (USA) - SHALINI (AUS)
1 隔壁男孩 BLINK H1852yo CH NZ G SHB55 591 黄敬权 陈加顺 21/21:02.12PWITH B
by SHOWCASING (GB) - LEMONADE (NZ)
8 塔罗山 PRAC H473yo B NZ G SHP58 738 穆哈诺 赛米 31/21:02.19
by ALL AMERICAN (AUS) - CELADON (NZ)
4 我大哥 PRAC C1515yo BR NZ G SH 46 564 阿密鲁 瑞尔士 41/21:02.27
by DARCI BRAHMA (NZ) - PAVAN (NZ)
2 神圣帝国 BP H1025yo BR NZ G SHBP65 592 罗民翰 霍卡 5SHD1:02.28PWITH BP
by MORE THAN READY (USA) - DANALAGA (AUS)
6 豪驹 PRAC W2166yo GR IRE G NHEM55 596 赛富汀 邱炳安 61/21:02.38
by MOSS VALE (IRE) - ALYNAMIX (IRE)
7 好来厉帅 PRAC E2303yo B NZ G SHTT52 697 包和义 尚恩 71 1/41:02.57
by O'REILLY (NZ) - WINSOME KASH (NZ)
松鼠特工 PRAC C2915yo B AUS G SH 51 3 施志勇 奥哈拉
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - AKHMATOVA (USA)