Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 147/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 我赢 BLINK E5192yo B AUS G SHSB, B 584 祖格拉 陈瀠旺 1 1:00.77PWITH B/SB
by CASINO PRINCE (AUS) - BOLOGNAISE (AUS)
1 威力胜 BP H903yo B AUS G SHBP59 611 郭炜烘 伯里奇 23/41:00.89PWITH BP
by RED ARROW (AUS) - BELDARA (AUS)
2 褐秀 1000V N1387yo B NZ G SH 63 652 RUBEN A/L DEVADASS 彼得斯 311:01.07PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - LACANGO (AUS)
5 蓝田玉 STALL E4954yo B IRE G NHSB, EM, P67 615 莫丹尼 彼得斯 4NK1:01.12PWITH P/EM/SB
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)
3 壮男 BLINK E5902yo CH NZ G SHB 643 徐汉堡 柯清狄 52 1/21:01.53PWITH B
by PER INCANTO (USA) - SAINT SHE AIN'T (NZ)
7 美瞳 STALL C2534yo B JPN M NHEM, B72 647 普拉瑟 高冈 6131/41:03.72PWITH B/EM
by BLACK TIDE (JPN) - VIELLE SENLIS (USA)
6 天马 BLEED R5036yo B IRE G NH 31 566 达瓦拉 L黎根 7113/41:05.66PNIL
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ABAMA LADY (CAN)