Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 26/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 026/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 骐骥飞腾 BP, ORT H1092yo B AUS G SHBP 49.5644 纪斯 D罗瑾 1 1:01.90PWITH BP
by DAWN APPROACH (IRE) - REAL PLEASURE (AUS)
6 四旋翼 BLINK, ORT H172yo CH AUS R SHB, TT 49.5652 普拉瑟 高冈 23/41:02.03PWITH B/TT
by ZOUSTAR (AUS) - PINOVA (AUS)
3 好马 ORT H433yo B NZ F SH 55.5603 高丽雅 奥哈拉 31 1/41:02.25PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - LEADING ARTIST (GB)
1 圣卢之巅 ORT H1413yo B NZ G SH 57658 范美妮 彼得斯 41 3/41:02.56PNIL
by PINS (AUS) - FIZZ (NZ)
8 女老板 ORT H1042yo CH NZ F SH 48511 祖格拉 陈瀠旺 51 1/41:02.77PNIL
by CAPTAIN RIO (GB) - LA BELLA ROUGE (NZ)
2 林家骄傲 ORT H1273yo B AUS G SH 57656 莫丹尼 伯里奇 62 1/41:03.16PNIL
by CASINO PRINCE (AUS) - OPEN CUT (AUS)
7 大革命 ORT H1432yo CH AUS C SH 49.5547 郭炜烘 陈瀠旺 7HD1:03.18PNIL
by UNENCUMBERED (AUS) - SADLER'S WISH (AUS)
4 货真价实 ORT H1572yo B NZ G SH 49.5695 罗达 布隆 87 3/41:04.47PNIL
by ALL TOO HARD (AUS) - LYCHEE (AUS)