Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 21/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 142/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 我大哥 1000V C1515yo BR NZ G SH 46 625 薄奇能 瑞尔士 1 1:01.40PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - PAVAN (NZ)
4 轻声细语 BLINK E3284yo B AUS M SHSB, BRS51 644 罗达 菲特文 21/21:01.47PWITH BRS/SB
by POET'S VOICE (GB) - GIVE 'M THE FLICK (AUS)
3 首都 BLINK C3826yo B IRE G NHB, TT66 613 普拉瑟 菲特文 3SHD1:01.49PWITH B/TT
by BERNARDINI (USA) - CHRISTMAS KID (USA)
2 中土王国 NR H1644yo B USA H NH 63 612 莫丹尼 彼得斯 42 1/21:01.92PNIL
by WAR FRONT (USA) - RIVER BELLE (GB)
6 奇力 1000V C1004yo B NZ G SHTT43 646 尤俊豪 郭力维 5NK1:01.96PWITH TT
by HENRYTHENAVIGATOR (USA) - SHANPANICHI (AUS)
1 隔壁男孩 NR H1852yo CH NZ G SH 55 591 黄敬权 陈加顺 641:02.62PNIL
by SHOWCASING (GB) - LEMONADE (NZ)