Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 134/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 远古战士 1000V C2605yo B NZ G SHTT70 541 黄俊杰 霍卡 1 1:01.62PWITH TT
by IFFRAAJ (GB) - NUANCE (NZ)
3 名望之星 BLINK E4673yo B/BR USA G NHB 633 普拉瑟 奥哈拉 21/21:01.71PWITH B
by TWIRLING CANDY (USA) - FANLIGHT FANNY (USA)
5 比利魔咒 1000V, BLINK C665yo B NZ G SHB, TT, XNB61 695 纪斯 必拿 31 1/21:01.96PWITH B/XNB/TT
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - BRITISH DAME (NZ)
6 包青天 PRAC E4913yo B NZ G SH 666 杜奕 瑞尔士 41 1/21:02.20
by SHOWCASING (GB) - DIVINITY (AUS)
7 莱瑞 PRAC E4883yo BR NZ G SH 617 莫丹尼 瑞尔士 51/21:02.28
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - LARRINKA (NZ)
2 魔战士 BP E4614yo B AUS G SHBP, TT55 622 扎华礼 霍卡 611:02.45PWITH BP/TT
by GLOBETROTTER (USA) - VERNEAU (USA)
4 拉丁宝石 BLINK H1082yo BR NZ G SHB 644 顾 伟 乐 邱炳安 71 1/41:02.66PWITH B
by NADEEM (AUS) - SUNBREASE (NZ)