Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 07/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 130/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 沙漠狐狸 PRAC N537yo B AUS G SH 49 648 薄奇能 奥哈拉 1 1:01.69
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - SANDY DESERT (USA)
3 小金库 PRAC J2989yo BLK NZ G SHB, TT45 603 赛富汀 奥哈拉 221:02.02
by GALLANT GURU (AUS) - HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)
6 我大哥 PRAC C1515yo BR NZ G SHEM46 576 阿密鲁 瑞尔士 32 3/41:02.50
by DARCI BRAHMA (NZ) - PAVAN (NZ)
1 诚信珍藏 BLINK H633yo B NZ G SHB, TT 601 祖格拉 邱炳安 4NS1:02.50PWITH B/TT
by BACHELOR DUKE (USA) - SWEET SPIRIT (NZ)
4 明将 PRAC C3465yo CH IRE G NHVIS51 574 黄敬权 M尤索 55 1/41:03.35
by PIVOTAL (GB) - PEDIMENT (GB)
2 林家感觉 BP E1983yo CH AUS G SHSB, BP49 702 林利杰 伯里奇 63/41:03.49PWITH BP/SB
by SNIPPETSON )AUS) - TARMONS (AUS)
7 猛将 PRAC W5246yo B AUS G SH 44 677 MUHAMMAD RAZIF BIN ABDUL RAHMAN 马定贤 7SHD1:03.51
by HOLD THAT TIGER (USA) - OUR CENTAINE (NZ)
5 女王中王 PRAC E1473yo B NZ F SHB32 615 高丽雅 邱炳安 83 1/21:04.10
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)