Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 129/2018 - 10:35 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 暗箭 PRAC R366yo B AUS G SHBP, TT42 671 杜奕 赛米 1 1:04.10
by RED ARROW (AUS) - YOUTHFUL HIGH (AUS)
2 神行一哥 PRAC R5126yo B NZ G SHB, TT49 622 文罗 奥哈拉 2SHD1:04.12
by O'REILLY (NZ) - SENTURA (NZ)
3 烈火战车 PRAC C654yo B NZ G SHSR, TT58 603 凯叻 必拿 31 3/41:04.40
by SHOWCASING (GB) - SWEET CHARITY (NZ)
5 超级达西 PRAC H654yo BR NZ G SHTT 605 阿沙哈 霍卡 43/41:04.52
by DARCI BRAHMA (NZ) - SRIWIJAYA (AUS)
4 梁家经典 PRAC W4264yo B AUS G SHB, TT42 644 B伍活 郭力维 51 1/41:04.74
by PLUCK (USA) - SHE'S NUMBER ONE (AUS)
7 温柔乡 PRAC E5873yo B NZ G SH 647 薄奇能 克莱门 611:04.92
by OCEAN PARK (NZ) - BE FABULOUS (NZ)
南方摇滚 PRAC E5172yo BR AUS G SH 6 陈瀠旺
by HUSSON (ARG) - MEL'S POCKET (AUS)