Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/06/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 129/2018 - 10:25 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 三生三世 PRAC E1794yo B AUS G SHP, TT, XNB64 642 薄奇能 赛米 1 1:01.98
by WANTED (AUS) - MARRIAGE VALUE (IRE)
1 风影 PRAC W3255yo B NZ G SHB65 591 祖格拉 邱炳安 21/21:02.08
by GORKY PARK (NZ) - CENTAUREILLY (NZ)
6 海赛慕 PRAC C2234yo B NZ G SHB, TT60 636 尤俊豪 邱炳安 31/21:02.17
by SAPERAVI (NZ) - A LA VOTRE (NZ)
7 小当家 PRAC E2233yo B NZ G SH 60 677 杜奕 瑞尔士 41 1/41:02.38
by BURGUNDY (NZ) - CAVENDISH BELLE (NZ)
3 达特洛 PRAC E1834yo B AUS G SHTT71 673 包和义 尚恩 51/21:02.47
by BEAUTIFUL CROWN (USA) - JAY DEE COUP (AUS)
5 比利魔咒 PRAC C665yo B NZ G SHTT, XNB61 595 赛鲁 必拿 63/41:02.59
by MASTERCRAFTSMAN (IRE) - BRITISH DAME (NZ)
4 日蚀轰动 PRAC C3004yo B NZ G SHP87 604 海理 伯里奇 72 1/41:02.96
by SHOWCASING (GB) - BEACH DANCE (NZ)
8 逆风 PRAC E154yo BR NZ G SHEM58 678 普拉瑟 马定贤 82 1/41:03.31
by SHOWCASING (GB) - TROUVILLE (AUS)