Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 125/2018 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 米卡布 PRAC C4874yo B AUS G SHBP60 605 鲁沙利 柯清狄 1 1:01.66
by HARD SPUN (USA) - SINUOUS (AUS)
4 浪人一号 PRAC W3126yo B NZ G SH 59 634 哥拉利 尚恩 2NS1:01.66
by NICCONI (AUS) - BETCHACAN (AUS)
9 第一明灯 PRAC E1934yo B/BR AUS G SHTT60 549 菲德斯 霍卡 33 1/21:02.24
by DUPORTH (AUS) - ALL OUR CHIPS (AUS)
6 燕跃鹄踊 PRAC C4633yo BR NZ F SHTT57 546 黄俊杰 霍卡 41/21:02.34
by BURGUNDY (NZ) - ECLECTIC HEIGHTS (NZ)
7 沉默老板 PRAC E283yo B AUS G SHTT58 597 高丽雅 凯得 53/41:02.48
by STREET BOSS (USA) - MOONSPRITE (GB)
8 无敌 PRAC E1255yo BR AUS G SHXNB63 638 薄奇能 瑞尔士 611:02.66
by I AM INVINCIBLE (AUS) - LOVE IN SPRING (AUS)
3 股票经纪 PRAC N5926yo B AUS G SH 64 613 沙里扎 克莱门 7HD1:02.68
by ONEMORENOMORE (AUS) - TINJIRARNI (AUS)
2 英式比利 PRAC J7588yo BR NZ G SH 58 622 文罗 瑞尔士 82 1/21:03.08
by ONE COOL CAT (USA) - ZATIGER (NZ)
1 小金库 PRAC J2989yo BLK NZ G SHB, TT45 631 施志勇 奥哈拉 9NS1:03.09
by GALLANT GURU (AUS) - HOLLYWOOD HEIGHTS (NZ)