Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 125/2018 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 林肯路 PRAC W2596yo B NZ G SHTT98 645 哥拉利 尚恩 1 1:00.42
by SWISS ACE (AUS) - MOONLIGHT LILY (AUS)
8 曲率 PRAC E4564yo B AUS G SHSB, TT, XNB80 668 纪斯 菲特文 21/21:00.49
by SNITZEL (AUS) - ORBITING BELLE (AUS)
2 小飞龙 PRAC R2036yo CH USA G NHSB, B101 682 包和义 尚恩 3SHD1:00.50
by SAFE IN THE U S A (USA) - YEN (CAN)
1 惮赫千里 PRAC C3154yo B NZ G SHTT89 631 莫丹尼 克莱门 45 3/41:01.44
by TAVISTOCK (NZ) - FOXETTE (NZ)
3 西班牙湾 PRAC R3296yo B AUS G SHWK, XNB91 673 罗达 彼得斯 5SHD1:01.46
by NADEEM (AUS) - BELLE JEST (AUS)
7 精英无敌 PRAC E3844yo B IRE G NH 95 677 杜奕 霍卡 64 1/21:02.20
by ARCHARCHARCH (USA) - DOUGH ON THE GO (USA)
6 独赢 PRAC C4264yo B USA G NH 76 626 文罗 克莱门 711:02.37
by TRIBAL RULE (USA) - STACIE'S SMILE (USA)
9 明峻 PRAC C3495yo B GB G NH 74 689 穆哈诺 M尤索 82 1/21:02.78
by HAT TRICK (JPN) - TELL IT AS IT IS (USA)
4 秘密胜利 PRAC C4085yo CH AUS G SH 81 614 陈志城 马定贤 97 1/41:03.99
by HARADASUN (AUS) - RECLINE (AUS)