Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 31/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 125/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 一言九鼎 BLINK E4793yo B NZ G SHSB, B 572 赛富汀 杨克荣 1 1:01.60PWITH B/SB
by ALAMOSA (NZ) - DEMENTIEVA (NZ)
6 武甲王 PRAC H613yo B NZ G SHB 616 高丽雅 邱炳安 21 1/41:01.80
by THEWAYYOUARE (USA) - FAIRY FINGERS (NZ)
5 亚洲 PRAC W3085yo BR NZ G SHEM, XNB 615 卢扗利 瑞尔士 311:01.94
by ALAMOSA (NZ) - LADY HARRIS (NZ)
1 黑骑士 BLINK H623yo BR NZ G SHB53 571 祖利曼 邱炳安 4NS1:01.95PWITH B
by SUFFICIENT (NZ) - SABIO LASS (NZ)
3 就是这个 BLINK E4212yo BR AUS G SHB 643 普拉瑟 彼得斯 511:02.09PWITH B
by SHAFT (AUS) - TOUCH OF HEART (AUS)
8 一路顺风 PRAC H263yo B NZ G SHB 598 曾伟升 D罗瑾 661:03.10
by POUR MOI (IRE) - CASERIO (NZ)
7 卫星帝国 PRAC E3654yo B NZ G SH 677 纪斯 必拿 7NS1:03.10
by O'REILLY (NZ) - KIWI PARK (NZ)
4 战狼 1000B E3813yo B/BR USA G NHEM 584 高德发 柯清狄 821:03.44PEM
by MIDNIGHT LUTE (USA) - SEEKING THE GHOST (USA)