Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 28/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 124/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 地面攻击 1000B, BLINK C4323yo CH AUS G SHBRS, XNB 616 沃斯特 李卡都 1 1:01.82PWITH BRS/XNB
by WANTED (AUS) - TARCOOLA ICE (AUS)
1 威哥 STALL E1943yo B AUS G SH 58 571 克希纳 李卡都 21 1/21:02.07PNIL
by DENMAN (AUS) - BOAT QUAY (AUS)
3 马将军 NR H1706yo B USA G NHSB, EM60 663 纪斯 彼得斯 321:02.40PWITH EM/SB
by WAR FRONT (USA) - JULIE FROM DIXIE (USA)
5 鸿运高升 BLINK H403yo B NZ G SHB 645 普拉瑟 凯得 421:02.74PWITH B
by ALAMOSA (NZ) - MISS KITT ANN (NZ)
2 乐胜 BLINK E4123yo B NZ G SHEM, B47 612 高丽雅 彼得斯 5NK1:02.79PWITH B/EM
by GUILLOTINE (NZ) - JODIE (NZ)
4 活力将军 NR H834yo B AUS G SH 62 674 沙霖 郭力维 63/41:02.91PNIL
by SEPOY (AUS) - CAIGUNA (AUS)