Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 24/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 121/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 皇家行宫 BLINK H792yo B AUS G SHB 677 包和义 尚恩 1 1:02.83PWITH B
by CASINO PRINCE (AUS) - MILITARY BLONDE (AUS)
6 大老板 BLINK E5393yo B NZ G SHB 626 哥拉利 尚恩 21 1/41:03.03PWITH B
by POUR MOI (IRE) - ROXON (NZ)
1 运财之星 1000B R5875yo CH AUS G SHSB, XNB65 591 高德发 许怡 31 3/41:03.33PWITH SB/XNB
by STAR WITNESS (AUS) - SHE'S GOD'S GIFT (AUS)
高威女孩 STALL E674yo B IRE M NH 49 2 阿斯兰 彼得斯 FUNABLE TO BE LOADED; WD; 2 SST REQ
by CASAMENTO (IRE) - VILLAGE SINGER (USA)
卓美亚 NR H1693yo CH USA F NHSR, SB, EM55 3 纪斯 彼得斯 FFRAC; DIFF TO BE RIDDEN
by SCAT DADDY (USA) - WANGARI (USA)
活力将军 NR H834yo B AUS G SH 62 4 沙霖 郭力维
by SEPOY (AUS) - CAIGUNA (AUS)
名望之星 BLINK E4673yo B/BR USA G NH 5 普拉瑟 凯得
by TWIRLING CANDY (USA) - FANLIGHT FANNY (USA)