Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 117/2018 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 艾琳公主 PRAC E3724yo B NZ M SH 53 617 高丽雅 克莱门 1 1:03.14
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - ZAHTUI (NZ)
4 日蚀荣耀 PRAC E2983yo B NZ F SHXNB50 624 文罗 彼得斯 21/21:03.23
by RED GIANT (USA) - CONFERENCIA (AUS)
6 南方摇滚 PRAC E5172yo BR AUS G SHSR 646 杜奕 陈瀠旺 31 1/21:03.48
by HUSSON (ARG) - MEL'S POCKET (AUS)
2 万马飞腾 PRAC W4045yo B/BR USA G NH 38 612 施志勇 奥哈拉 4NS1:03.48
by HIGH COTTON (USA) - STRATHMORE (CAN)
8 雷霆英雄 PRAC E4923yo B NZ G SHB 588 迪雷多 许佐扬 51/21:03.57
by MAN OF POWER (AUS) - BELLISHI (NZ)
3 谈判 PRAC J4818yo B NZ G SHB42 553 菲德斯 M尤索 6101:05.22
by KEEPER (AUS) - FINISSIMA (AUS)
5 盛世帝国 PRAC E4853yo B NZ G SH 595 再基 邱炳安 7HD1:05.25
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SHANAMAGH (NZ)
高球天才 PRAC C1534yo B NZ G SH 1 高德发 许怡
by ONCEUPONATIME (NZ) - DOITFORREEL (IRE)