Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 15/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 020/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 军城早秋 ORT H1072yo B NZ G SH 48686 沙霖 郭力维 1 1:02.23PNIL
by ROCK 'N' POP (AUS) - SUMMER DAZE (AUS)
2 圣旨到 ORT E4903yo B NZ G SH 56635 薄奇能 瑞尔士 22 3/41:02.67PNIL
by DARCI BRAHMA (NZ) - SERENITY PRINCESS (AUS)
3 一言九鼎 ORT E4793yo B NZ G SHEM 56592 赛富汀 杨克荣 34 3/41:03.46PWITH EM
by ALAMOSA (NZ) - DEMENTIEVA (NZ)
4 鸿运高升 ORT H403yo B NZ G SH 56647 普拉瑟 凯得 41 1/21:03.69PNIL
by ALAMOSA (NZ) - MISS KITT ANN (NZ)
5 一路顺风 BLINK, ORT H263yo B NZ G SHEM, B 56591 高丽雅 D罗瑾 51 1/21:03.96PWITH B/EM
by POUR MOI (IRE) - CASERIO (NZ)
1 万利马 ORT E944yo CH USA G NHB, TT 57.5664 尤俊豪 郭力维 61 3/41:04.25FWITH B/TT; RET HAVING BLED
by GIROLAMO (USA) - EMERALD COAST (USA)
8 稳操胜卷 BLINK, ORT H482yo BLK AUS G SHB 48608 陈志城 马定贤 7141/21:06.64FWITH B; FAILED TO MEET QUALIFYING TIME
by ROTHESAY (AUS) - ALL SAINTS GIRL (AUS)
蓝色天堂 ORT E3483yo CH USA G NH 53.5 3 马定贤
by HAYNESFIELD (USA) - BACH HAMILTON (USA)