Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 114/2018 - 10:20 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 精打细算 PRAC H52yo CH ARG G SHSB, WK 588 祖格拉 李卡都 1 1:01.88
by PURE PRIZE (USA) - LOURA GELADA (ARG)
7 街头智慧 PRAC H62yo BR ARG G SHSR, SB 597 沃斯特 李卡都 2SHD1:01.90
by PURE PRIZE (USA) - POSERA (ARG)
1 黄金出击 PRAC E4403yo B IRE G NHB 661 罗达 布隆 31 1/21:02.17
by IFFRAAJ (GB) - BURREN ROSE (USA)
4 霸璊 PRAC E3424yo B NZ M SH 674 杜奕 彼得斯 491:03.67
by RIP VAN WINKLE (IRE) - TINA (NZ)
2 安塔雷 PRAC E44yo B NZ G SHTT 632 徐汉堡 许佐扬 5NK1:03.72
by GUILLOTINE (NZ) - CARELESS TEASE (USA)
5 盛世帝国 PRAC E4853yo B NZ G SH 595 再基 邱炳安 61 3/41:04.00
by HE'S REMARKABLE (NZ) - SHANAMAGH (NZ)
3 第二波 PRAC F5869yo B NZ G SHSR32 573 高德发 许怡 71 3/41:04.30
by ONE COOL CAT (USA) - AQUASPUR (AUS)
6 温柔乡 PRAC E5873yo B NZ G SH 626 薄奇能 克莱门 811:04.44
by OCEAN PARK (NZ) - BE FABULOUS (NZ)