Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/05/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 107/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 明义 PRAC E5924yo GR GB G NH 65 701 罗达 布隆 1 1:01.51
by HELLVELYN (GB) - BENS GEORGIE (IRE)
6 接好 PRAC C4623yo B/BR NZ G SH 59 606 祖格拉 李卡都 23/41:01.64
by FALKIRK (NZ) - CATCH THE DAY (NZ)
3 玉龙雄虎 PRAC E4624yo CH AUS G SHB66 633 顾 伟 乐 邱炳安 31 3/41:01.93
by SEBRING (AUS) - BRANDY COCKTAIL (AUS)
4 越灵 PRAC E1493yo B NZ G SHSR60 644 普拉瑟 邱炳安 41/21:02.01
by BATTLE PAINT (USA) - DANGEROUS SEAS (AUS)
7 永旺年年 PRAC C4963yo B AUS C SHB, TT, XNB56 667 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 5NK1:02.05
by BARBADOS (AUS) - NEXT TOP MODEL (AUS)
克林 PRAC E1873yo B NZ G SH 69 2 纪斯 菲特文
by POWER (GB) - VICTORIA BELLE (NZ)
萨克拉 PRAC W4715yo CH NZ G SH 60 5 包和义 尚恩
by FULLY FLEDGED (NZ) - BE A PRINCESS (NZ)
城堡皇后 PRAC W606yo CH NZ M SH 47 8 文罗 奥哈拉
by THEWAYYOUARE (USA) - MA (NZ)