Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 23/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 017/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 马场大亨 ORT E3984yo B AUS G SH 57.5614 尤俊豪 杨克荣 1 1:02.56PNIL
by STREET BOSS (USA) - KIRBS (AUS)
2 地面攻击 ORT C4323yo CH AUS G SHXNB 55.5606 沃斯特 李卡都 22 1/41:02.95PWITH XNB
by WANTED (AUS) - TARCOOLA ICE (AUS)
6 精打细算 ORT H52yo CH ARG G SHSB 47581 祖格拉 李卡都 321:03.29PWITH SB
by PURE PRIZE (USA) - LOURA GELADA (ARG)
3 温柔乡 ORT E5873yo B NZ G SH 55.5635 薄奇能 克莱门 41 3/41:03.60PNIL
by OCEAN PARK (NZ) - BE FABULOUS (NZ)
4 一百一百 ORT E5762yo B AUS G SH 47673 S约翰 L黎根 56 1/21:04.68PNIL
by STARSPANGLEDBANNER (AUS) - CUMULONIMBUS (AUS)
柯波拉 ORT H542yo B AUS C SHNG 47 2 菲特文
by REDOUTE'S CHOICE (AUS) - PRECIOUS TIME (NZ)