Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 093/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 金剑 PRAC W1675yo CH NZ G SH 79 674 罗达 布隆 1 1:01.85
by SWISS ACE (AUS) - ASCIANO MISS (AUS)
9 战狼 PRAC E3813yo B/BR USA G NH 679 徐汉堡 柯清狄 2NK1:01.90
by MIDNIGHT LUTE (USA) - SEEKING THE GHOST (USA)
5 杰作 PRAC C1904yo BR NZ G SHTT60 635 普拉瑟 凯得 31/21:01.96
by SHOWCASING (GB) - IHI FRENZY (NZ)
6 博尔根 PRAC E5862yo B/BR NZ G SHXNB 606 B伍活 霍卡 43/41:02.10
by BURGUNDY (NZ) - MERANTI (AUS)
1 吉利乐胜 PRAC C3504yo BR NZ M SHB52 631 鲁沙利 柯清狄 51/21:02.19
by ALAMOSA (NZ) - TAD INFINITUM (NZ)
2 莱利星 PRAC C3924yo B NZ G SHTT53 582 罗民翰 霍卡 6SHD1:02.21
by O'REILLY (NZ) - STARBELLY (NZ)
3 萨克拉 PRAC W4715yo CH NZ G SHTT60 613 哥拉利 尚恩 73 1/21:02.80
by FULLY FLEDGED (NZ) - BE A PRINCESS (NZ)
10 普吉 PRAC E3643yo BR AUS G SHB 5310 陆庚德 菲特文 8NK1:02.84
by MEDAGLIA D'ORO (USA) - CLASSIC MUSIC (IRE)
7 武王 PRAC E4043yo B NZ G SH 597 祖格拉 邱炳安 9NK1:02.89
by ALAMOSA (NZ) - CLASSICAL (NZ)
武甲王 PRAC H613yo B NZ G SH 8 顾 伟 乐 邱炳安
by THEWAYYOUARE (USA) - FAIRY FINGERS (NZ)