Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 17/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 093/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 汉阳路 BLINK C4343yo B AUS G SHB, TT52 662 杜奕 凯得 1 1:02.05PWITH B/TT
by SIDEREUS (AUS) - HARLEY MA (AUS)
3 龙霸 BLINK E1993yo BR AUS G SHB50 663 徐汉堡 马定贤 21/21:02.11PWITH B
by ARLINGTON (AUS) - TIMECUTTER (AUS)
6 毋庸置疑 BP E2293yo B AUS F SHEM, BP, TT 566 菲德斯 霍卡 31/21:02.18PWITH BP/EM/TT
by NOT A SINGLE DOUBT (AUS) - BAN THE RECORDER (AUS)
7 黑骑士 PRAC H623yo BR NZ G SH 647 顾 伟 乐 邱炳安 41 3/41:02.45
by SUFFICIENT (NZ) - SABIO LASS (NZ)
5 小胜利 1000B, BLINK J5878yo B AUS G SHBRS34 635 普拉瑟 L黎根 5101/41:04.13PWITH BRS
by DUBAWI (IRE) - FELICITOUS (USA)
1 神龙公爵 NR H354yo B NZ G SH 60 601 B伍活 马定贤 6SHD1:04.15PNIL
by BACHELOR DUKE (USA) - JUSTAWINS (NZ)
勇猛小子 STALL W4164yo BR AUS G SHEM, RCB48 4 许怡
by PLUCK (USA) - LALANI (AUS)
我的朋友 PRAC H493yo B AUS G SH 8 祖格拉 邱炳安
by MINT LANE (USA) - CARPE JUGULUM (AUS)