Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 089/2018 - 10:10 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 报业大亨 PRAC C915yo BR AUS G SHSB, BP51 586 郭炜烘 伯里奇 1 1:02.17
by PUBLISHING (AUS) - STAR HUSSAR (AUS)
4 猛禽 PRAC E934yo GR/RO USA G NHTT, XNB43 614 沃斯特 李卡都 21/21:02.22
by CONGRATS (USA) - SHAUNAVON (USA)
5 一路赢 PRAC E1343yo B NZ G SHSR51 635 顾 伟 乐 邱炳安 35 1/41:03.08
by ALAMOSA (NZ) - ANNE CARINA (NZ)
3 乔先生 PRAC E1323yo B NZ G SH 613 沙里扎 克莱门 4NS1:03.09
by NIAGARA (AUS) - ITALIAN PRINCESS (NZ)
7 卡左 PRAC N4688yo CH NZ G SH 53 607 施志勇 奥哈拉 5HD1:03.12
by ISHIGURU (USA) - CLAREMONT (NZ)
2 无敌吉米 PRAC E2333yo B NZ G SH 582 阿密鲁 马定贤 62 3/41:03.59
by JIMMY CHOUX (NZ) - SPRITES DELIGHT (AUS)
1 林家秘笈 PRAC E323yo BR ARG G SHB 651 MUHAMMAD RAZIF BIN ABDUL RAHMAN 马定贤 7141/21:06.00
by PURE PRIZE (USA) - KRYSIA (ARG)