Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 089/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 巨亨 PRAC C1474yo B/BR NZ G SH 67 628 沃斯特 李卡都 1 1:01.69
by O'REILLY (NZ) - TOSS UP (NZ)
6 布艾利斯 PRAC E2844yo CH AUS G SHTT63 666 纪斯 彼得斯 22 1/21:02.10
by SEBRING (AUS) - SAYAHAILMARY (AUS)
7 女皇陛下 PRAC E1865yo CH NZ M SH 63 587 祖格拉 李卡都 311:02.25
by EKRAAR (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
3 日蚀兵团 PRAC E784yo B NZ G SHP55 583 郭炜烘 伯里奇 431:02.76
by PER INCANTO (USA) - TENDER POISON (AUS)
5 浪人一号 PRAC W3126yo B NZ G SH 60 635 哥拉利 尚恩 51/21:02.83
by NICCONI (AUS) - BETCHACAN (AUS)
1 马蹄金 PRAC E2313yo B AUS G SH 54 661 罗达 布隆 61 1/21:03.06
by HUSSONET (USA) - EXALTED DREAM (AUS)
2 顺之爱 PRAC C764yo B NZ G SH 55 612 赛富汀 马定贤 71/21:03.13
by REDWOOD (GB) - WAHAHA (NZ)
大好日子 PRAC E2753yo BR NZ G SH 56 4 许佐扬
by BATTLE PAINT (USA) - POACHER'S PRIZE (NZ)