Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 12/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 089/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 林家游轮 BP W5065yo B AUS G SHBP106 637 薄奇能 瑞尔士 1 1:00.97PWITH BP
by CASINO PRINCE (AUS) - HOPE DOWNS (AUS)
4 武甲王 BP H613yo B NZ G SHBP 634 顾 伟 乐 邱炳安 26 1/21:02.05PWITH BP
by THEWAYYOUARE (USA) - FAIRY FINGERS (NZ)
5 赛车王 1000V N5726yo CH NZ G SHEM, B53 625 尤俊豪 杨克荣 31/21:02.13PWITH B/EM
by PINS (AUS) - CENT TO WIN (NZ)
2 蓝田玉 STALL, VET E4954yo B IRE G NHSB, EM, XNB66 652 纪斯 彼得斯 41 1/21:02.39FWITH SB/XNB/EM; FRAC; REARED HIGH; 2 SST REQ
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)
1 神剑 BLINK E3704yo B AUS G SHB, XNB 601 施志勇 奥哈拉 53/41:02.52PWITH B/XNB
by O'REILLY (NZ) - TALISTA BELLE (NZ)
8 牛神 1000V E4604yo B AUS G SHSB, XNB60 698 穆哈诺 赛米 621:02.85FWITH SB/XNB; FAILED VET
by SEBRING (AUS) - BARANGAROO (AUS)
6 新感觉 STALL C4924yo B AUS G SH 57 646 哥拉利 尚恩 741:03.50PNIL
by MYBOYCHARLIE (IRE) - MARIA ANTICA (AUS)
3 雷力战士 BLINK E4353yo B IRE G NHB, XNB 583 高德发 莫振麟 881:04.81PWITH B/XNB
by ATRAF (GB) - LAN DOCHAS (IRE)