Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 6: BT: SNTC : 086/2018 - 10:35 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 铁血战士 PRAC C3235yo B NZ H SHTT92 625 哥拉利 尚恩 1 1:00.67
by SAVABEEL (AUS) - BIRD (NZ)
7 诺雅先锋 PRAC W1225yo CH NZ G SHP103 627 普拉瑟 陈瀠旺 2HD1:00.71
by RED GIANT (USA) - LA PANTHERE (NZ)
4 老爷车 PRAC E2074yo B AUS G SHSB, XNB74 644 纪斯 彼得斯 331:01.21
by BEL ESPRIT (AUS) - FINAL ACT (USA)
1 好来厉王 PRAC E4033yo B NZ G SHB66 641 顾 伟 乐 邱炳安 42 1/41:01.58
by O'REILLY (NZ) - THE SPEAKER (NZ)
8 步兵团 PRAC W3955yo B NZ G SHSB, VIS113 678 杜奕 陈瀠旺 56 1/21:02.67
by TAVISTOCK (NZ) - THE NIGHTINGALE (NZ)
3 如鱼得水 PRAC C4725yo B FR G NHXNB63 603 沃斯特 彼得斯 61 3/41:02.97
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - TORENTOSA (FR)
2 克拉姆 PRAC R5817yo B AUS G SHXNB71 542 阿密鲁 瑞尔士 72 1/21:03.40
by SNITZEL (AUS) - REALLY WILD (USA)
6 大口仔 PRAC C2824yo B USA G NH 99 606 黄敬权 柯清狄 85 3/41:04.36
by RUN AWAY AND HIDE (USA) - BEST OF MEMORIES (USA)