Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 086/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 勇气可嘉 BP W1215yo BR NZ G SHBP61 556 阿密鲁 瑞尔士 1 1:01.71PWITH BP
by COATS CHOICE (AUS) - PROMS (NZ)
5 绿色之星 NR H274yo B NZ G SH 60 625 纪斯 D罗瑾 24 1/41:02.42PNIL
by IFFRAAJ (GB) - PRINCESS PROSPERO (AUS)
4 德为佳 BLINK E623yo B AUS G SHB60 684 罗达 布隆 31 1/41:02.63PWITH B
by LOPE DE VEGA (IRE) - OUR MAVOURNEEN (NZ)
7 特立独行 STALL C964yo B NZ G SHBP98 677 杜奕 霍卡 46 1/21:03.72PWITH BP
by DARCI BRAHMA (NZ) - DISTINCTIVE LASS (AUS)
3 祖鲁战士 BLINK E2203yo B AUS G SHB50 603 薄奇能 瑞尔士 531:04.20PWITH B
by SIDEREUS (AUS) - FASHION SISTER (AUS)
8 北恒星 BLEED N5946yo B AUS G SHB, TT79 638 徐汉堡 陈瀠旺 69 1/21:05.75FWITH B/TT; FAILED VET EXAM
by GREENWOOD LAKE (USA) - GENES (AUS)
2 神路 BLEED W1305yo CH NZ G SHSR, B56 582 MOHAMMAD NIZAR BIN MOHAMMAD NOOR 赛米 77 1/41:06.95PWITH B/SR
by TOBIQUE (AUS) - ALAPACHE (NZ)
蓝田玉 STALL, VET E4954yo B IRE G NH 66 1 彼得斯
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)