Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 10/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 015/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
2 黑骑士 ORT H623yo BR NZ G SH 57632 顾 伟 乐 邱炳安 1 1:01.94PNIL
by SUFFICIENT (NZ) - SABIO LASS (NZ)
3 操作员 ORT, PACIF H503yo CH AUS G SHSB, P 575 祖利曼 邱炳安 2NK1:01.99PWITH P/SB
by MINT LANE (USA) - SHALINI (AUS)
4 无人机 ORT E5362yo CH AUS C SH 48.5653 薄奇能 克莱门 3NK1:02.03PNIL
by GOLDEN ARCHER (AUS) - SHOVELLA (AUS)
5 巨人杀戮 ORT H192yo CH AUS G SH 48.5591 黄敬权 高冈 44 1/41:02.74PNIL
by JET SPUR (AUS) - PARTY JEWEL (AUS)
6 大佬 ORT E5682yo B AUS G SH 48.5686 杜奕 菲特文 51 1/41:02.94PNIL
by SMART MISSILE (AUS) - COUNTY MAYO (USA)
1 易如反掌 ORT E4933yo B NZ G SHTT 57644 纪斯 彼得斯 61/21:03.00PWITH TT
by SUPER EASY (NZ) - JOAN'S CHANCE (NZ)