Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 05/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 082/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 大地回春 BLINK C1145yo BR ARG G SHB82 671 杜奕 瑞尔士 1 1:01.53PWITH B
by EXCHANGE RATE (USA) - ALL NIGHT DYNA (USA)
3 明义 PRAC E5924yo GR GB G NH 65 663 罗达 布隆 22 1/41:01.88
by HELLVELYN (GB) - BENS GEORGIE (IRE)
4 杰先生 PRAC H93yo BR ARG G SHTT61 594 祖格拉 李卡都 33/41:01.99
by ORPEN (USA) - ENCHANTED MISS (ARG)
5 一路赢 PRAC E1343yo B NZ G SHB51 595 赛富汀 邱炳安 411:02.14
by ALAMOSA (NZ) - ANNE CARINA (NZ)
6 胜利光辉 PRAC C514yo CH NZ G SH 47 566 阿密鲁 瑞尔士 51 1/41:02.34
by SHOWCASING (GB) - CLAVARIAS (USA)
2 乡村贵客 PRAC C2665yo BR AUS G SH 54 652 贝善利 马定贤 61/21:02.43
by OUTBACK PRINCE (AUS) - DUCK 'N' PINOT (AUS)
10 土地战士 PRAC C3933yo B AUS G SHB 5910 沃斯特 李卡都 7HD1:02.45
by YOUR SONG (AUS) - CATHIE'S LANE (AUS)
9 神奇微微 PRAC E114yo B NZ G SH 639 普拉瑟 M尤索 83/41:02.58
by COATS CHOICE (AUS) - STYLISH ANNIE (NZ)
7 女王中王 PRAC E1473yo B NZ F SHB36 587 赛鲁 邱炳安 9NS1:02.58
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)
比如说 PRAC N4698yo B NZ G SH 32 8 施志勇 奥哈拉
by ALIGN (AUS) - VOLCANELLO (AUS)