Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 080/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 玉龙雄印 PRAC E4174yo CH IRE G NHSB, EM, TT, BR60 625 B伍活 郭力维 1 1:01.41
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - CLOUDY BAY (GER)
3 诺雅旋风 PRAC C1584yo CH NZ G SHB98 643 普拉瑟 陈瀠旺 2HD1:01.44
by SWISS ACE (AUS) - ASCIANO MISS (AUS)
4 玉面书生 PRAC E3504yo CH IRE G NHSB, TT64 674 纪斯 彼得斯 311:01.60
by MAYSON (GB) - COACHHOUSE LADY (USA)
9 比力 PRAC E763yo GR NZ G SHSB53 699 杜奕 郭力维 45 1/41:02.49
by GUILLOTINE (NZ) - MANGO TREE (AUS)
6 林家梦境 PRAC R2756yo B NZ G SH 59 646 贝善利 马定贤 52 3/41:02.94
by ELUSIVE CITY (USA) - KILSHEELAN MARIE (NZ)
2 幸运福星 PRAC W4086yo B USA G NHB72 602 黄敬权 许佐扬 611:03.13
by KITTEN'S JOY (USA) - ATLANTIC BEAUTY (USA)
8 凯文十一 PRAC N4738yo BR NZ G SH 54 608 施志勇 奥哈拉 7131/21:05.34
by DANROAD (AUS) - COUNTRY ROAD (AUS)
林家射击 PRAC C2205yo BR NZ G SH 74 1 菲特文
by SHOWCASING (GB) - LUCINDA JANE (NZ)
小大人 PRAC W4015yo B NZ G SH 59 7 菲特文
by SHOWCASING (GB) - CAFFEINE (NZ)