Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 03/04/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 080/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 太阳高飞 BLINK E5263yo B AUS G SHSB, B, TT55 605 黄敬权 许佐扬 1 1:01.30PWITH B/SB/TT
by SEBRING (AUS) - CHOICE WORDS (AUS)
3 皇家指挥 NR H224yo B AUS G SH 74 633 曾伟升 D罗瑾 211:01.46PNIL
by COURT COMMAND (AUS) - BRAZILIAN PRINCESS (NZ)
2 故事多 BP E5843yo B AUS G SHBP, TT61 682 杜奕 霍卡 32 1/21:01.87PWITH BP/TT
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - MARITIME (AUS)
6 西北山 1000B, PACIF E2934yo B GB G NHP49 596 高德发 莫振麟 42 1/21:02.30PWITH P
by MAYSON (GB) - FACIASCURA (GB)
1 超光速 BP E5853yo GR NZ G SHEM, BP, TT57 641 扎华礼 霍卡 51 3/41:02.60PWITH BP/EM/TT
by GUILLOTINE (NZ) - DAZZLING BELLE (NZ)
4 二六十二 NR H254yo B NZ G SH 61 634 阿斯兰 D罗瑾 6SHD1:02.61PNIL
by POUR MOI (IRE) - ELLA'S CAT (AUS)