Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 075/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 无以伦比 BLEED W2965yo B NZ G SHTT69 581 罗民翰 霍卡 1 1:02.16PWITH TT
by EXCEED AND EXCEL (AUS) - ALAMANTRA (AUS)
6 旻大人 1000V E3104yo B AUS G SHTT57 676 包和义 尚恩 21/21:02.25PWITH TT
by MOSHE (AUS) - CAMILLE WITH CLASS (AUS)
4 蒙古王 1000B W4935yo BLK NZ G SHBP, XNB42 644 顾 伟 乐 邱炳安 33 3/41:02.88PWITH BP/XNB
by ALAMOSA (NZ) - LADY OF MIRACLES (NZ)
3 王德力宏 NR E4463yo B IRE G NH 58 593 祖格拉 凯得 43/41:03.01PNIL
by KODIAC (GB) - WILD WHIM (IRE)
2 盗亦有道 BLEED W3696yo B/BR NZ G SH 66 652 B伍活 马定贤 51 1/41:03.22PNIL
by MR NANCHO (ARG) - DUTOWIN (NZ)
5 运利多 1000V E4663yo B IRE G NHSB, VIS56 655 普拉瑟 菲特文 61/21:03.33PWITH VIS/SB
by EPAULETTE (AUS) - CHANTILLY BEAUTY (FR)