Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 071/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 看到了 PRAC E1773yo B/BR NZ G SHSB, CHK73 594 祖格拉 李卡都 1 1:00.40
by O'REILLY (NZ) - FABULIST (NZ)
1 杰米队长 PRAC E1813yo BR AUS G SHSB, XNB67 641 顾 伟 乐 李卡都 23 3/41:01.02
by CAPTAIN SONADOR (AUS) - CIVITA (AUS)
7 摩卡星 PRAC E713yo B AUS G SH 74 597 沃斯特 李卡都 33 1/41:01.56
by POET'S VOICE (GB) - SADDLER'S SILK (AUS)
3 太阳美梦 PRAC E2394yo B AUS G SHB, TT74 603 黄敬权 许佐扬 41 3/41:01.83
by SNITZEL (AUS) - FORCED TO TANGO (AUS)
5 明丽 PRAC C4215yo B IRE M NH 61 665 罗达 克莱门 51 1/21:02.09
by CANFORD CLIFFS (IRE) - DIBIYA (IRE)
8 北极风 PRAC E4834yo BL/BR AUS G SHP65 618 海理 伯里奇 6HD1:02.13
by ARTIE SCHILLER (USA) - ICY MAIDEN (AUS)
6 巴赫 PRAC E2014yo B IRE G NH 61 676 包和义 彼得斯 71 3/41:02.43
by KODIAC (GB) - ESEDRA (IRE)
2 玉面书生 PRAC E3504yo CH IRE G NHSB, TT64 672 纪斯 彼得斯 82 3/41:02.88
by MAYSON (GB) - COACHHOUSE LADY (USA)