Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 22/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 071/2018 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
3 拉菲洛 PRAC W315yo B AUS G SHWK88 603 祖格拉 李卡都 1 1:00.51
by ORATORIO (AUS) - BORN BOLD (AUS)
5 特索罗 PRAC E273yo BR ARG G SHSB, XNB66 605 沃斯特 李卡都 211:00.66
by ORPEN (USA) - TESORILLA CLASS (ARG)
1 天行者 PRAC C1484yo CH NZ G SHSB, XNB89 651 杜奕 彼得斯 321:01.01
by BATTLE PAINT (USA) - DAYSTAR (NZ)
4 电子乐 PRAC C5035yo BL/BR AUS G SH 73 664 包和义 尚恩 42 3/41:01.46
by STREET CRY (IRE) - KAKAKAKATIE (AUS)
2 汇川纳海 PRAC R5796yo BR ARG G SHSR76 572 迪雷多 许佐扬 511:01.61
by EQUAL STRIPES (ARG) - BARBY PARADE (ARG)
8 女皇陛下 PRAC E1865yo CH NZ M SH 63 568 克希纳 李卡都 6HD1:01.65
by EKRAAR (USA) - RACE EMPRESS (AUS)
6 暴龙 PRAC R3486yo B NZ G SH 79 636 陈志城 马定贤 75 1/41:02.50
by SUFFICIENT (NZ) - CALABRIA (NZ)
7 民间智慧 PRAC E5935yo B GB G NHEM76 667 罗达 布隆 82 3/41:02.96
by LAWMAN (FR) - SAYING (USA)