Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 20/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: ORT: SNTC : 012/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
4 宝气冲天 ORT E5833yo CH NZ G SH 55612 阿沙哈 霍卡 1 1:03.01PNIL
by MINSTREL COURT (AUS) - DIAMOND JULES (NZ)
2 汤姆先生 ORT C1314yo B AUS G SHB 57.5626 B伍活 许佐扬 2NK1:03.06PWITH B
by DYLAN THOMAS (IRE) - JOIE DE LAGO (AUS)
3 阿比尔 ORT E5823yo BR NZ G SH 55571 菲德斯 霍卡 33/41:03.17PNIL
by O'REILLY (NZ) - NERAAN (AUS)
6 战狼 ORT E3813yo B/BR USA G NH 52677 顾 伟 乐 柯清狄 43/41:03.29PNIL
by MIDNIGHT LUTE (USA) - SEEKING THE GHOST (USA)
1 众望所归 ORT E3364yo B AUS G SH 57.5675 纪斯 奥哈拉 51 1/41:03.49PNIL
by DUPORTH (AUS) - SHE'S ACADEMIC (AUS)
5 蓝色天堂 ORT E3483yo CH USA G NH 52633 普拉瑟 马定贤 61 1/21:03.73PNIL
by HAYNESFIELD (USA) - BACH HAMILTON (USA)
7 博尔根 ORT E5862yo B/BR NZ G SH 46664 杜奕 霍卡 71 1/21:03.97PNIL
by BURGUNDY (NZ) - MERANTI (AUS)