Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 13/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 5: BT: SNTC : 065/2018 - 10:15 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 神圣银河 PRAC E1905yo B AUS G SH 65 578 菲德斯 霍卡 1 1:02.62
by FLYING SPUR (AUS) - IRISH NOVA (NZ)
4 派克 PRAC R5746yo BR AUS G SHB48 594 赛鲁 必拿 2SHD1:02.64
by HARD SPUN (USA) - SOPHIE PRINCESS (NZ)
6 好来厉王 PRAC E4033yo B NZ G SHWK59 656 顾 伟 乐 邱炳安 3SHD1:02.65
by O'REILLY (NZ) - THE SPEAKER (NZ)
7 克林 PRAC E1873yo B NZ G SHSB66 677 纪斯 菲特文 41 1/41:02.87
by POWER (GB) - VICTORIA BELLE (NZ)
5 发夹 PRAC E1263yo B NZ F SH 56 685 杜奕 克莱门 511:03.05
by IFFRAAJ (GB) - REGAL THRILLS (AUS)
3 卫星王子 PRAC N6256yo CH AUS G SHB, TT43 623 薄奇能 奥哈拉 66 1/21:04.14
by FLYING SPUR (AUS) - HELLA GOOD (AUS)
1 大吉大利 PRAC E4803yo B NZ G SHB 671 罗达 布隆 71 1/21:04.39
by TAVISTOCK (NZ) - HALF IRISH (NZ)
女王中王 PRAC E1473yo B NZ F SH 38 2 普拉瑟 邱炳安
by EKRAAR (USA) - CHICA MALA (NZ)