Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 063/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 一定拼 1000B C3404yo B NZ G SHSP, SB, B, TT50 637 哥拉利 尚恩 1 1:01.21PWITH B/SB/TT/SP
by PINS (AUS) - INDISPUTABLE (NZ)
8 至愛 BLINK E4143yo B NZ G SHB60 668 包和义 尚恩 221:01.54PWITH B
by O'REILLY (NZ) - ALWAYS SPECIAL (NZ)
4 蓝田玉 NR E4954yo B IRE G NH 66 664 顾 伟 乐 彼得斯 32 3/41:01.99PNIL
by DRAGON PULSE (IRE) - EMSIYAH (USA)
6 皇家底万 BP C4305yo BR AUS G SHBP54 696 穆哈诺 赛米 41 1/21:02.24PWITH BP
by SHARKBITE (AUS) - LETA (AUS)
3 林肯传说 BLINK E2704yo CH NZ G SHSR, B, TT 663 纪斯 必拿 54 1/21:02.99PWITH B/TT/SR
by FAST 'N' FAMOUS (AUS) - DESERT INN (NZ)
2 明星杰克 NR E4994yo B JPN G NHEM61 612 再基 高冈 63/41:03.11PWITH EM
by JUNGLE POCKET (JPN) - MADRIGAL SCORE (JPN)
5 宾州 BP, NR E4964yo GR/RO USA G NHSB, BP56 725 MICHAEL JOHN LOCKETT 彼得斯 72 3/41:03.58PWITH BP/SB
by THE FACTOR (USA) - SEEKING LUCK (USA)
1 西北爽 STALL E773yo B NZ G SHEM, B, TT60 641 沙霖 郭力维 8HD1:03.60PWITH B/EM/TT;1OF1
by ROCK 'N' POP (AUS) - WAHAHA (NZ)