Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 06/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 060/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 永旺年年 1000B, BLINK C4963yo B AUS C SHB, TT, XNB51 576 CHAN CHEE WAI 陈瀠旺 1 1:01.88PWITH B/TT/XNB
by BARBADOS (AUS) - NEXT TOP MODEL (AUS)
7 海都之圣 NR E5025yo B/BR NZ G NH 60 567 菲德斯 霍卡 2HD1:01.92PNIL.
by SEA THE STARS (IRE) - GIPSY COUNTESS (IRE)
3 德为佳 STALL E623yo B AUS G SHTT60 663 罗达 布隆 3NK1:01.96PWITH TT
by LOPE DE VEGA (IRE) - OUR MAVOURNEEN (NZ)
2 海赛慕 BP C2234yo B NZ G SHBP, TT56 572 罗民翰 霍卡 43 3/41:02.58PWITH BP/TT
by SAPERAVI (NZ) - A LA VOTRE (NZ)
1 超级王朝 NR E4573yo GR AUS G SHEM, BR57 661 纪斯 菲特文 5NK1:02.63PWITH BR/EM
by FASTNET ROCK (AUS) - SAYURI SAN (AUS)
林肯传说 BLINK E2704yo CH NZ G SHSR, B, TT 4 必拿
by FAST 'N' FAMOUS (AUS) - DESERT INN (NZ)
明正 NR E4974yo B IRE G NH 60 615 马定贤 FFRACTIOS; REARED; CAST; WD
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ANNA MONA (GER)
未开发 BLEED W5147yo CH NZ G SHTT58 8 凯得
by BUNKER (NZ) - JUSTA PASS (NZ)