Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 056/2018 - 09:50 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 旺得福 PRAC E1114yo B AUS G SHB89 621 普拉瑟 陈瀠旺 1 1:00.77
by MOSSMAN (AUS) - LILLABIDDY (AUS)
3 魔法棒 PRAC E243yo CH AUS G SHTT60 573 祖格拉 李卡都 21 1/21:01.02
by STAR WITNESS (AUS) - THANKSGIVING (NZ)
6 成铭 PRAC C5294yo CH NZ G SHTT64 626 薄奇能 克莱门 31/21:01.08
by IFFRAAJ (GB) - STRAY (NZ)
5 圣剑 PRAC C3245yo B AUS G SH 110 675 罗达 布隆 4NK1:01.13
by FASTNET ROCK (AUS) - ROMANTIC RIVER (USA)
7 帝王力宏 PRAC W3796yo B GB G NHSB, B, XNB84 587 沃斯特 李卡都 511:01.29
by SELKIRK (USA) - KESARA (GB)
2 大人物 PRAC R6095yo BR NZ G SHTT72 662 包和义 尚恩 621:01.61
by ALAMOSA (NZ) - DR KLAIRE (AUS)
4 科幻英雄 PRAC E614yo B GB G NHSB, VIS65 654 纪斯 菲特文 71 1/21:01.84
by ROYAL APPLAUSE (GB) - ZAHRTEE (IRE)