Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 056/2018 - 09:40 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
6 浦岛太郎 PRAC W4005yo B/BR NZ G SHSB, B, TT60 656 罗达 伯里奇 1 1:02.02
by RIP VAN WINKLE (IRE) - SHE'S GOT SPUNK (NZ)
2 玉龙雄印 NR E4174yo CH IRE H NHSB, EM, TT, BR60 632 B伍活 郭力维 21 1/21:02.26PWITH SB/TT/EM/BR
by FOOTSTEPSINTHESAND (GB) - CLOUDY BAY (GER)
8 电闪雷鸣 PRAC C4224yo GR GB G NH 54 658 普拉瑟 彼得斯 33/41:02.39
by HELLVELYN (GB) - JUSTBETWEENFRIENDS (USA)
7 南波万 PRAC E2783yo B USA G NHP, TT54 677 拉沙利 柯清狄 4NK1:02.44
by BLAME (USA) - HASINIA (USA)
3 十字星象 BLINK E4103yo B AUS G SHSB, B 563 祖格拉 李卡都 52 1/41:02.80PWITH B/SB
by BENFICA (AUS) - STARRYSTARRYNIGHT (IRE)
5 艾考爵士 PRAC E3714yo B NZ G SH 60 655 杜奕 瑞尔士 6HD1:02.82
by SHOWCASING (GB) - LADY WOODCOTE (GB)
4 战计 1000V E224yo BR NZ G SHVIS, TT42 634 纪斯 必拿 72 1/41:03.19PWITH VIS/TT
by BATTLE PAINT (USA) - STRETTO (NZ)
1 诺曼 BLINK E4383yo CH IRE G NHB 591 沃斯特 李卡都 811:03.36PWITH B
by DUKE OF MARMALADE (IRE) - LADY NAOMI (USA)