Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 01/03/2018
考闸试跑
考闸试跑 1: BT: SNTC : 056/2018 - 09:30 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
5 大漠之鹰 1000B E4004yo B NZ G SHSB, TT67 665 罗达 伯里奇 1 1:01.64PWITH SB/TT
by O'REILLY (NZ) - SAHEEL (NZ)
8 狩猎塔 NR E5754yo B AUS G SHSB61 648 薄奇能 伯里奇 23/41:01.77PWITH SB
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - DAZZLEDAR (GB)
1 比力 1000B E763yo GR NZ G SHSB53 681 杜奕 郭力维 311:01.93PWITH SB
by GUILLOTINE (NZ) - MANGO TREE (AUS)
6 韦伯特 BLINK C3514yo B NZ G SHB73 596 陈志城 马定贤 411:02.10PWITH B
by SHOWCASING (GB) - ASAWEB (AUS)
3 塔林 NR E4824yo B AUS G SH 59 613 海理 伯里奇 53 1/21:02.70PNIL
by ARTIE SCHILLER (USA) - SUPER JANE (AUS)
4 帝皇位 BLINK E2364yo CH NZ G SHB56 654 包和义 尚恩 61/21:02.78PWITH B
by CAPE BLANCO (IRE) - REPENTING (NZ)
7 西北爽 STALL E773yo B NZ G SHEM, B60 627 B伍活 郭力维 71/21:02.86FWITH B/EM; FRACTIOUS (REARING); 2SST REQ
by ROCK 'N' POP (AUS) - WAHAHA (NZ)
超级王朝 NR E4573yo GR AUS G SH 57 2 菲特文
by FASTNET ROCK (AUS) - SAYURI SAN (AUS)