Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 27/02/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 054/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
1 我的金 1000B E383yo CH AUS G SHTT60 591 再基 陈瀠旺 1 1:02.40PWITH TT
by GLOBETROTTER (USA) - INERTIA (AUS)
3 首都 1000B C3826yo B IRE G NHXNB69 663 纪斯 菲特文 21 1/41:02.62PWITH XNB
by BERNARDINI (USA) - CHRISTMAS KID (USA)
4 阿瓦第河 1000V C954yo B AUS G SH 73 584 罗民翰 霍卡 311:02.79PNIL
by CHARGE FORWARD (AUS) - CATBIRD KITTY (AUS)
6 华丽金 NR E5714yo B AUS G SH 63 676 罗达 布隆 41/21:02.86PNIL
by HIGH CHAPARRAL (IRE) - KURYLENKO (AUS)
7 匹兹堡 NR E5014yo B JPN F NHEM55 677 普拉瑟 高冈 5SHD1:02.87PWITH EM
by STORMING HOME (GB) - TOSHI THE MIKA (JPN)
8 伊丽莎白 NR E5004yo B JPN F NHEM55 638 文罗 高冈 631:03.38PWITH EM
by LOHENGRIN (JPN) - WANITA LESTARI (JPN)
2 罗马经典 NR C4755yo BR IRE G NH 61 672 B伍活 马定贤 72 1/21:03.80PNIL
by HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) - ZOUMIE (IRE)
超级王朝 NR E4573yo GR AUS G SHSB, EM, BR57 5 菲特文
by FASTNET ROCK (AUS) - SAYURI SAN (AUS)