Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 08/02/2018
考闸试跑
考闸试跑 4: BT: SNTC : 038/2018 - 10:00 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
8 特索罗 PRAC E273yo BR ARG G SHSB, XNB66 618 沃斯特 李卡都 1 1:01.68
by ORPEN (USA) - TESORILLA CLASS (ARG)
6 战密 PRAC W2476yo BR NZ G SHSR, TT68 636 顾 伟 乐 必拿 241:02.32
by SAVABEEL (AUS) - FIRE SONG (NZ)
4 屹立不倒 PRAC W1285yo B NZ G SH 65 654 B伍活 马定贤 32 1/41:02.71
by FALTAAT (USA) - TONGARIRO (AUS)
3 暹罗蓝钻 PRAC C544yo B NZ G SH 69 603 沙里扎 克莱门 4NK1:02.75
by SHOWCASING (GB) - QUEENS MOVE (AUS)
7 大肆渲染 PRAC R5506yo B NZ G SHSR, SB, B, TT64 657 纪斯 必拿 5HD1:02.79
by ROAD TO ROCK (AUS) - HER HIDDEN TALENT (NZ)
2 明道 PRAC C3486yo B GB G NHALB, B68 562 黄敬权 M尤索 621:03.14
by ZEBEDEE (GB) - NELLY'S GLEN (GB)
5 掌上明珠 PRAC C854yo B NZ G SHWK, TT74 675 杜奕 布隆 75 1/21:04.04
by ALAMOSA (NZ) - MISS KITT ANN (NZ)
1 目标 PRAC C5285yo B USA G NH 59 601 陈志城 马定贤 83 1/41:04.57
by WAR FRONT (USA) - TEMPERENCE GIFT (USA)