Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 3: BT: SNTC : 028/2018 - 09:55 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 玉龙雄虎 BLINK E4624yo CH AUS G SHB58 627 顾 伟 乐 邱炳安 1 1:02.88PWITH B
by SEBRING (AUS) - BRANDY COCKTAIL (AUS)
2 信马由缰 BP E2115yo B AUS G SHBP, TT60 582 郭炜烘 伯里奇 2HD1:02.91PWITH BP/TT
by REAAN (AUS) - REINE SAUVAGE (AUS)
4 享利多 BP E4454yo B AUS M SHBP61 634 扎华礼 霍卡 321:03.23PWITH BP
by DALIAPOUR (IRE) - HANNA ROSSA (AUS)
1 卡巴纳 BLINK C1394yo BR NZ G SHB60 661 罗达 布隆 43/41:03.35PWITH B
by SHOWCASING (GB) - CANNSEA (AUS)
5 未开发 BLEED W5147yo CH NZ G SHEM, TT58 665 纪斯 凯得 53/41:03.49FFAILED VET EXAM; WITH EM/TT
by BUNKER (NZ) - JUSTA PASS (NZ)
3 盛利多 NR E4654yo BR IRE G NH 55 573 菲德斯 霍卡 61 1/21:03.72PNIL
by TAGULA (IRE) - HENRIETTA MEWS (GB)
6 魔战士 NR E4614yo B AUS G SH 60 596 阿沙哈 霍卡 71/21:03.82PNIL
by GLOBETROTTER (USA) - VERNEAU (USA)
8 彩神 STALL W3245yo B NZ G SHB, TT46 598 赛富汀 邱炳安 83/41:03.94PWITH B/TT
by GORKY PARK (NZ) - STRAVINAKI (NZ)