Navigate Up
Sign In
考闸试跑日程与成绩新加坡 - 30/01/2018
考闸试跑
考闸试跑 2: BT: SNTC : 028/2018 - 09:45 HRS - 1000M (TRACK NO.2 POLYTRACK)
赛道:2 场地:良好
马匹编号马名 试跑种类马总烙号马匹简述配备评分配磅配磅(让磅后)排位骑师练马师排名头马 距离时速合格/不合格备注
7 三生三世 1000B E1794yo B AUS G SHTT, XNB48 647 薄奇能 赛米 1 1:01.80PWITH TT/XNB
by WANTED (AUS) - MARRIAGE VALUE (IRE)
5 非凡浪者 BP E1915yo CH AUS G SHBP59 585 罗民翰 霍卡 23/41:01.93PWITH BP
by CHOISIR (AUS) - ROSE DARMORE (AUS)
3 谦卑武士 BLINK C1275yo BR AUS G SHB52 653 罗达 克莱门 3SHD1:01.94PWITH B
by HINCHINBROOK (AUS) - GOSETGO (AUS)
2 百夫长 BLINK E3683yo B NZ G SHSB, B 582 海理 陈加顺 44 1/41:02.64PWITH B/SB
by ZED (NZ) - TAUPAKI FLIGHT (NZ)
1 岳楚然 1000V E2323yo B NZ G SH 601 陈志城 马定贤 531:03.12PNIL
by SAKHEE'S SECRET (GB) - ZIPA (NZ)
6 七重天 BLINK E844yo CH NZ G SHB 646 纪斯 凯得 611:03.30PWITH B
by ECHOES OF HEAVEN (AUS) - ATH LUAN (NZ)
4 宝石迷阵 BP C2358yo B JPN G NHBP38 614 阿沙哈 许佐扬 73/41:03.44PWITH BP
by JUNGLE POCKET (JPN) - POPS (JPN)
8 中国飞鹰 STALL R2616yo BR AUS G SHSR, SB, TT37 598 祖利曼 邱炳安 87 1/41:04.62PWITH SB/SR/TT
by COMMANDS (AUS) - CASHEW (AUS)